Virsmai
Kelionės į gamtos dimensijas

Kaip sudėtingus dalykus paversti paprastais: Neuroasociacijos — slaptasis Tony Robbins ginklas ir 3 būdai, kaip juo pasinaudoti jau šiandien siekiant savo tikslų

Aš žengiu žingsnį į man visai nepažįstamą ir pavojingą teritoriją

Tai buvo saulėta pavasario diena. Sniegas dar tik tirpo ir upeliai šniokšdami tekėjo gatvėmis žemyn. Miesto oras kvepėjo pabudimu. Kartu su gamta budo mano tikėjimas beribėmis gyvenimo galimybėmis.

— Kiek tau metų? — paklausė notaras draugiškai šypsodamasis.
— Dvidešimt dveji, — atsakiau jam laukdamas, kas bus toliau.
— Šaunu, linkiu kuo didžiausios sėkmės! — tarė jis ir savo neįtikėtinai dideliu parašu patvirtino įmonės steigimo dokumentus.

Pirmas veiksmas nuosavo verslo link buvo atliktas iki galo. Aš patekau į teritoriją, kuri atrodė paslaptinga, pavojinga ir kartu labai perspektyvi.

Visa tai įvyko 2007 metų pavasarį, kai aš suradau savo pirmąjį klientą iš JAV ir man reikėjo samdyti žmones, norint susitvarkyti su naujais užsakymais. Turėjau aiškų tikslą ir planą keliems metams į priekį. Aš turėjau svajonę.

Tačiau aš niekuo nesiskyriau nuo šimtų kitų studentų, su kuriais tuo metu vis dar leisdavau dienas Vilniaus universiteto auditorijose. Gal tik tuo, kad vis mažiau vertinau teoriją ir savo laiką skirdavau eksperimentams tikroje žaidimo aikštelėje.

Tuo metu dar nežinojau, kokios buvo mano veiksmų priežastys. Viskas įvyko nesąmoningai, bet tam tikra prasme sėkmingai. Šiandien aš atsisuku atgal klausdamas savęs, kas tada mane stūmė į priekį ir kas leido veikti taip lengvai, nes noriu augti ir užkariauti vis naujas nepažintas teritorijas, kurios reikalauja daugiau patirties ir drąsos.

Tuo metu, dabar ir ateityje mano veiksmų priežastys buvo, yra ir bus labai paprastos — tai palankios neuroasociacijos.

Apie šį reikšmingą mokslinį atradimą turėtų žinoti visi

Neuroasociacijos – tai jungtys tarp minčių ir emocijų mūsų prote, kurios sukuria visą mūsų elgseną ir veiklos rezultatus.

Nors gali skambėti neįprastai, bet šios jungtys nulemia, kiek pinigų yra mūsų banko sąskaitose, ką šiandien valgome ir kur būsime po pusės metų.

Visa, ką tu ir aš turime šiandien ir kas esame sukūrė mūsų veiksmai, o veiksmus nulėmė neuroasociacijos. Mano neuroasociacijos nulėmė tai, kad aš visai lengvai įkūriau verslą dar būdamas studentas, sukūriau ryšius su kompanijomis iš vakarų, o vėliau kelis kartus beveik bankrutavau, patirdamas daug streso ir problemų.

Kodėl neurosociacijos tokios reikšmingos ir kodėl jos daro tokį didelį poveikį mūsų gyvenimui? Štai kodėl.

Protas veikia asociacijų principu be mūsų sąmoningo įsikišimo ir nuolat sieja tarpusavyje mintis bei emocijas. Kiekviena mintis yra ryšiais susieta su daugeliu kitų minčių, ir tai sukuria mąstymo procesą. Labai paprastas pavyzdys: jeigu pagalvoji "medus", greičiausiai kita šovusi mintis bus "bitė", "saldu", "geltona", "avilys" arba "žiedas". Protas sieja mintis tarpusavyje visiškai nelogiškai, o tik remdamasis patirtimi. Štai kodėl taip lengva pasiklysti tarp tiesos ir melo.

Ryšiai tarp minčių skiriasi, ir vienam žmogui ryšys tarp minčių "verslas" ir "žlugimas" gali būti šimtą kartų stipresnis negu tarp "verslo" ir "džiaugsmo". Nesunku suprasti, kokia bus šio žmogaus elgsena ir ar jis patirs sėkmę versle, jeigu apskritai išdrįs jį pradėti.

Lygiai taip pat surišamos mintys "mokymasis" ir "nauda", "sportas" ir "jėga", "komunikacijos įgūdžiai" ir "sėkmė". Netgi "alus" ir "geras laikas". Galima pajausti, kur link tai veda...

Ar jauti neuroasociacijų jėgą?

Aš jaučiu.

O ar tau nekelia šiurpo faktas, kad iš tiesų ne tu pats renkiesi, ką veiksi rytoj ir kur gyvensi po metų? Mes jau esame užprogramuoti per savo neuroasociacijas — neuroninių tinklų rezginius.

Prisipažįstu, kad man tai rūpi, nes man rūpi visuomenė, šalis, žmonija. Ypač todėl, kad beveik visą savo gyvenimą nebuvau net girdėjęs apie tokį reikšmingą dalyką...

Richard Branson, vienas geriausių pasaulio verslininkų ir vienas iš mano įkvėpėjų, savo rankomis sukūrė Virgin Group kompanijų grupę ir yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip neuroasociacijos gali nulemti žmogaus elgseną bei laimėjimus. Kas skaitė šio žmogaus autobiografiją, tas pritars, kad mintį "trukdžiai" susiejus su mintimi "visada įveikiami", nebereikia ypatingai didelių pastangų veržtis į priekį, kai užgriūna bėdos. Idėjos virsta realybe natūraliai ir nesikankinant.

O su kuo tu asocijuoji savo asmeninę svajonę ir ką jauti pagalvojęs apie trokštamą gyvenimo būdą? Viskas, ką tu jauti, yra tik tavo neuroasociacijų pasekmė. Nes tiesa tokia, kad tavo asmeninė svajonė tavyje gyvena ne šiaip sau — ji parodo tavo stipriąsias puses ir talentus, kuriuos tiesiog būtina išnaudoti, norint gyventi sėkmingai.

Verta tai pakartoti šimtą ir tūkstantį kartų:

Tavo neuroasociacijos lemia, ar tu iššvaistysi savo gyvenimą dirbdamas nemėgstamą darbą ir po 20 metų vis dar svajosi apie tą patį, ar gyvensi savo svajonių gyvenimą jau dabar, kuris pripildys tave jėga, džiaugsmu ir apdovanos ypatinga patirtimi.

Tony Robbins daug metų tyrinėjo neuroasociacijas ne todėl, kad neturėjo daugiau ką veikti. Šis mokytojas yra nepaprastas žmogus, jis turi nuosavą salą Fiji salyne ir milijonus pasekėjų, konsultuoja turtingiausius pasaulio žmones ir gyvena savo tikrąjį gyvenimą, darydamas tai, ką labiausiai mėgsta daryti.

Neuroasociacijos yra slaptasis Tony Robbins ginklas, kuriuo šis žmogus pakeitė ne tik savo, bet ir daugybės kitų žmonių gyvenimus.

Mūsų prote gyvena ir naudingos, ir kenksmingos neuroasociacijos

Šią minutę mūsų prote gyvenančias neuroasociacijas verta suskirstyti į dvi aiškias grupes:

  1. Naudingas
  2. Kenksmingas

Naudingos neuroasociacijos pasireiškia kaip veiksmai, kurie artina mus prie svajonės ar tikslo, puošia veidą šypsena ir padeda mėgautis kiekviena nepamirštama diena. Jas verta stiprinti. Pavyzdžiui, "sveikas maistas" + "gera savijauta" yra naudinga neuroasociacija.

Kenksmingos neuroasociacijos temdo mūsų nuotaiką, atima energiją ir drąsą, gadina sveikatą, uždengia akis ir paslepia daugybę šansų, kuriuos pasaulis mums dovanoja šiandien, čia ir dabar. Šiai kategorijai priklausančius ryšius geriau jau kuo greičiau panaikinti. Pavyzdžiui, "knyga" + "nuobodu" yra kenksminga neuroasociacija.

Noriu pateikti vieną gerą pavyzdį apie tapybą, nes tapyba yra užsiėmimas, iš kurio labai sunku užsidirbti pragyvenimui, todėl būtina susirasti nuolatinį darbą, o tapyti tik vakarais ar savaitgaliais.

Uh... Ar patikėjai šita kvailyste, kurią ką tik parašiau? Apgavau tave tyčia, kad atskleisčiau vieną iš galimų tavo neuroasociacijų (atsiprašau, bet buvo būtina). Mūsų visuomenės rėmuose taip galvoti ilgą laiką buvo įprasta, bent jau tarp daugumos žmonių. Ir tai mus žlugdo.

Jeigu tavo svajonė yra tapyti ir uždirbti 2000 eurų per mėnesį iš šios mėgstamiausios veiklos, bet tu "žinai", jog tai neįmanoma, nes "nėra" žmonių, kurie tai sėkmingai daro, tuomet tave prarijo kenksminga proto neuroasociacija. Protas, kuris gali būti tobulas ir nuostabus įrankis gyvenime, dėl išorinio poveikio (tokio kaip auklėjimas, edukacija, televizija, ir kt.) turi per stiprią jungtį tarp minčių "tapyba" ir "nepriteklius", tačiau per silpną jungtį tarp minčių "tapyba", "sėkmė" ir "2000 eurų".

Abbey Ryan uždirba beveik 100000 JAV dolerių per metus, kasdien nupiešdama po mažą paveiksliuką ir parduodama jį internetu. Pati. Savo rankomis. Nes jai "tapyba" turi stiprią sąsają su "sėkme" ir "pinigais", ir tai virsta atitinkamais veiksmais.

Mes esame nuolat programuojami lyg kompiuteriai

Norint suprasti, kaip tobulinti savo neuroasociacijas, visų pirma svarbu apibrėžti tris pagrindinius būdus, kaip jos susiformuoja galvoje:

  1. Per mintis
  2. Per pasiekiančią informaciją
  3. Per asmeninę patirtį

Ar žinai, kad šis tekstas irgi formuoja neuroasociacijas? Aš stengiausi, kad jis tau duotų realią naudą. Šio straipsnio skaitymas keičia tavo neuroninius tinklus ir įrašinėja naudingas neuroasociacijas. Nes mano tikslas yra tave stiprinti ir išlaisvinti dar daugiau asmeninio potencialo.

Todėl verta įsigilinti į kiekvieną iš trijų šaltinių.

1. Savo mintimis tu programuoji save. Tai, ką tu nuolat mąstai, kuria naujas neuroasociacijas ir atnaujina senąsias. Kuo daugiau tu mąstai apie tai, jog tavo darbas tau visiškai atsibodo, tuo stipresnį ryšį tu sukuri tarp minčių "darbas" ir "kančia". Pagalvok apie šį nuobodulį kasdien 2 savaites ir tavo darbingumas garantuotai kris, o tavo emocijos kiekvieną darbo dieną tave nepaprastai išsekins. Tokiu būdu situacija tik blogės.

Bet, jeigu tu pradėsi galvoti apie savo darbą kaip apie galimybę augti ir pažinti žmones, siedamas žodį "darbas" su "augimu" ar netgi "malonumu", tuomet po 2 savaičių tau nepaprastai palengvės ir tu pradėsi vis daugiau pasiimti iš kasdienių darbų, vis labiau augsi ir daugiau nuveiksi. Žinoma, jeigu tavo darbas kertasi su tavo svajone, tai gali būti tik laikina priemonė, skirta kaupti jėgas asmeninės svajonės įgyvendinimui.

2. Tave užprogramuoja pasiekianti informacija. Mes labai daug perimame iš mus supančių žmonių to sąmoningai nesuvokdami. Draugas tau gali pasakyti kažką, kuo jis tiki, ir nors tu tuo pačiu netiki, tavo prote tyliai ims kurtis nauja neuroasociacija. Pavyzdžiui, jeigu tavo geras draugas papasakojo tau, jog puikiai praleido dieną jodinėdamas ant žirgo, nors tu žirgų negali pakęsti, tavo galvoje nesąmoningai atsiranda neuroasociacija tarp "jodinėjimo" ir "malonumo". Dar keli tokie pokalbiai su draugu ir tu gali tapti žirgų mylėtoju. Taip tikrai įvyksta, pamėgink save stebėti.

Lygiai taip pat veikia balsai per televiziją, radiją, visos reklamos, skaitomos knygos ir straipsniai, pokalbiai su žmonėmis, dainų žodžiai ir t.t. Esu tikras, kad šis straipsnis sukūrė tavo galvoje bent jau mažytę sąsają tarp žodžių "neuroasociacija" ir "svarbu". Kuo stipresnis ryšys, tuo labiau jis daro įtaką būsimiems veiksmams. Viskas dėl kelių tūkstančių raidžių, kurias surinkau kompiuteryje. Taip veikia išorinė informacija.

3. Tave programuoja patirtis. Visi tavo gyvenimo įvykiai sugulė galvoje neuroasociacijų pavidalu ir šiandien valdo tave iš savo nematomos buveinės. Ne tik tave, bet ir kiekvieną iš mūsų. Jeigu paauglystėje tavo tėvai duodavo 5 Lt už kiekvieną parneštą dešimtuką arba skatindavo kitais būdais, tuomet, esu tikras, baigei vidurinę mokyklą su pagyrimu. Tėvai turi galią suformuoti neuroasociacijas vaikų galvose. Net ir tas, kurios mokymąsi paverčia grynu malonumu.

Bet jeigu vaikystėje tu lankei mokyklą, kurioje mokytojai jėga vertė skaityti knygas ir ruošti namų darbus, o už nusižengimus bausdavo blogais pažymiais, tada... man labai gaila, bet jie sunaikino natūralų tavo smalsumą ir gebėjimą perimti sėkmingų žmonių patirtį per knygas. Mūsų švietimo sistema tobulai kuria stiprias asociacijas tarp "knygų" ir "skausmo", todėl esame lengvai suvaldomi neapsišvietę darbininkai, kuriems iki sėkmingo gyvenimo dar toli. Įmaišiau šiek tiek sarkazmo, bet turiu jam atkirtį: bet kokio amžiaus žmogus gali panaikinti savo kenksmingas neuroasociacijas ir atgauti savo galią, jeigu tik šiek tiek su jomis padirbės.

3 patarimai, kaip suvaldyti neuroasociacijas ir nukreipti naudinga linkme

Taisyti neuroasociacijas nėra paprasta, bet aš esu atradęs kelis veiksmingus būdus.

1. Keletą minučių per dieną skirk mintims, kurios kuria tau naudingas asociacijas. Pavyzdžiui, jeigu nori turėti stiprų kūną, bet tingi sportuoti, tikslas yra mintį "sportas" vis stipriau sieti su mintimis "malonumas", "atsipalaidavimas" ir "ištvermė", tokiu būdu sukuriant norimas neuroasociacijas. Tai daryti galima rašant arba mintyse kartojant tokius sakinius kaip "man labai patinka sportuoti, aš jaučiuosi stiprus ir geros nuotaikos". Tai neurolingvistinio programavimo tema. Užtenka turėti stiprią neuroasociaciją tarp "sporto" ir "malonumo", ir tai vyks su mažiau pastangų, beveik savaime.

2. Skaityk knygas, kurios tave skatina veikti. Jeigu bijai pradėti nuosavą verslą, nes tau atrodo, jog ši veikla pernelyg rizikinga ir turbūt nepasiseks, tau tereikia pradėti skaityti knygas apie verslo kūrimą ir įkvepiančias sėkmės istorijas, tokiu būdu perrašant seną kenksmingą neuroasociaciją su nauja tau naudinga, derančia su tavo asmenine svajone. Nes sėkmingą verslą galima padaryti beveik iš bet ko.

3. Bendrauk su reikiamais žmonėmis. Sakoma, kad tu esi vidurkis 5 žmonių, su kuriais dažniausiai bendrauji. Ir tai tiesa. Buvimas su žmonėmis, kurie tau patinka ir žino daugiau už tave, duoda labai daug, nes pokalbių metu kuriasi naujos neuroasociacijos, ir jos dažnai būna naudingos. Ypač, jeigu tie žmonės yra pasiekę daugiau už tave. Žinoma, nereikia tapti siurbėle, nes labai svarbu rasti būdą padėti šiems žmonėms augti ta kryptimi, kur tu esi labiau pažengęs už juos.

Tai yra kelias į sėkmę.

O kas yra sėkmingas žmogus? Sėkmingas yra tas žmogus, kuris daro tai, ką labiausiai mėgsta daryti, tada, kada nori tai daryti, ir ten, kur nori tai daryti. Jis išlaisvina savyje vidinį potencialą ir auga didžiausiu greičiu, o visa tai kaip banga nusirita į visas jo gyvenimo sritis: šeimą, draugus, dvasingumą ir finansus. Sėkmingas žmogus yra tas, kuris suteikia sau laisvę gyventi autentiškai ir pripildo savo gyvenimą kaip taurę iki kraštų.

Kiekvienas tai gali. Ir tu, ir aš. Lengva nebus, bet lengva ir neturi būti.

Daugiau straipsnių