Virsmai
Kelionės į gamtos dimensijas

Kaip pradėti sąmoningai sapnuoti per 3 savaites ir atskleisti paslaptis, kurias žino tik jogai (ir kiti šviesos darbuotojai)

"Aš sapnavau, kad esu drugys, skrendantis per dangų, bet tada pabudau. Dabar aš nebežinau, ar esu žmogus, kuris sapnavo drugio skrydį, ar drugys, kuris sapnuoja, kad yra žmogus?" — Chuang Tzu

Aš sąmoningai ir savo noru ėjau kiaurai per sienas

Viskas prasidėjo eilinę dieną, kai stovėjau ir šnekučiavausi su vienu pažįstamu. Nepamenu, kokia tai buvo diena ir per savo nepastabumą dabar galiu tik spėlioti, koks tądien buvo oras. Pokalbio metu man šovė į galvą mintis patikrinti, ar esu realybėje, ar sapnuoju, nes mokiausi reguliariai atlikti šį veiksmą dienos metu.

Užspaudžiau nosį ir pamėginau įkvėpti oro. Buvau šimtu procentų tikras, kad nesapnuoju, nes aiškiai žinojau, jog esu kasdienėje realybėje, tačiau užkimšta nosis oro nesulaikė ir aš galėjau kvėpuoti. Adrenalinas užplūdo kraują — tai buvo ne realybė, o kažkas kita.

Padariau tą patį antrą kartą, tada pakartojau dar kelis kartus. Realybės testas buvo įrodymas, kad vis dėlto aš sapnuoju.

Mane supantys žmonės tiesiog išnyko, vos tik protas suprato, kad aplinką kuria pats. Viskas aplink pasikeitė ir aš atsidūriau visai kitame mieste. Nieko nelaukdamas, pusiau plūduriuodamas ore, aš skubėjau tyrinėti viską, ką mačiau aplink: liečiau skirtingus paviršius, įžiūrėdamas ir jausdamas jų tekstūrą iki mažiausių detalių.

Priartėjau prie sienos ir panorau ištirti, ką reiškia pereiti per ją kiaurai. Lėtai ir susikaupęs pradėjau lįsti į sieną, iš pradžių panardindamas joje kairę ranką, tada galvą ir visą kūną. Jausmas buvo labai keistas: lyg nerčiau per keliasdešimties centimetrų storio nei šilto, nei šalto vandens sluoksnį. Perėjau per sieną ir atsidūriau balkone.

Lauke buvo giedra, švietė saulė, sprogo medžiai. Šį balkoną nuo lauko skyrė stiklas, todėl man parūpo sužinoti, koks jausmas pereiti kiauriai ir per jį. Lėtai skrodžiau stiklą savo sapno kūnu, kol jis pradėjo kirsti akį. Stebėjau, koks tai jausmas ir savo akimi mačiau kiaurai per ją einantį lango stiklą. Neįtikėtina! Jausmas buvo labai keistas, niekada anksčiau nepatirtas. Nejutau jokio skausmo, nejutau nieko nemalonaus, tačiau man tai buvo labai įdomu.

Tada mano budrumas pradėjo blėsti ir aš pasinėriau į nevaldomą kūrybą, kuri mus įtraukia kasdieniuose sapnuose. Mano sąmoningas sapnas virto įprastu sapnu.

Kaip Stephen LaBerge tyrinėjo sąmoningus sapnus ir gavo mokslų daktaro laipsnį

Stephen LaBerge gimė 1947 m. JAV ir buvo psichofiziologas, žinomas kaip žmogus, Stanfordo universitete gavęs mokslų daktaro laipsnį po to, kai apsigynė savo disertaciją apie sąmoningą sapnavimą.

Tai reiškia, kad sąmoningas sapnavimas yra gerai ištyrinėtas ir oficialiai pripažintas mokslinis faktas, apie kurį galime racionaliai kalbėti ir patys saugiai išbandyti.

Sąmoningas sapnavimas man yra svarbi proto valdymo technika, padedanti geriau pažinti save ir pasaulį.

Stephen LaBerge 1987 m. įkūrė sąmoningo sapnavimo tyrimų institutą (The Lucidity Institute) ir visą savo gyvenimą tyrinėjo sapnus, kartu su bendraminčiais atradęs ir įvaldęs įvairius sąmoningo sapnavimo metodus: nuo realybės testų siekiant suvokti save sapnuojant, iki patekimo į sąmoningą sapną iš nemiego būsenos.

Tibeto vienuoliai ir jogai praktikavo sąmoningą sapnavimą per amžius

Sąmoningo sapnavimo mokslas rytuose vadinamas sapnų joga (Dream Yoga - svapnadarśana). Jis buvo sukurtas kaip alternatyvus kelias pažinti save ir pasiekti nušvitimą. Indijoje, Tibete, Kinijoje ir greičiausiai visame likusiame pasaulyje (prisiminkime Carlos Castaneda knygas apie meksikos šamanus-sapnuotojus) sapnų joga praktikuojama nuo seniausių laikų iki šių dienų, nors ir vadinama skirtingais vardais.

Tenzin Wangyal Rinpoche, žinomas Tibeto vienuolis ir Ligmincha Institute įkūrėjas, savo knygoje apie sąmoningą sapnavimą "The Tibetan Yogas of Dream and Sleep" rašo:

Pirmasis sapnavimo praktikos žingsnis labai paprastas: žmogus turi pastebėti didžiulį potencialą, kurį jo dvasinei kelionei suteikia sapnai. Paprastai manoma, kad sapnai yra "netikri", kaip priešingybė kasdienio gyvenimo "tikrovei". Tačiau iš tiesų už sapnus nėra nieko tikresnio. Šis pasakymas įgauna prasmę tada, kai mes pamatome, jog kasdienis gyvenimas yra toks pats netikras, kaip ir sapnas, ir netgi lygiai tokiu pačiu būdu. Ir štai tada mes galime suprasti, kad sapnų joga aprėpia visus patyrimus: ir kasdienio gyvenimo sapnavimą, ir nakties sapnus.

Iš kur žinai, kad dabar nemiegi?

Paslaptis štai kokia:

Dauguma žmonių yra įsitikinę, kad dieną gyvena tikrovėje, todėl nakties metu niekada nesuvokia, kad sapnuoja.

Jeigu dienos metu niekada nekyla klausimas, ar tai, ką matai aplink yra tikra, ar ne, tuomet šis klausimas niekada nekils ir nakties metu.

Ir atvirkščiai: jeigu dienos metu išmokai patikrinti, ar nesapnuoji (arba tapai jogu ir ėmei suvokti, kad visą laiką sapnuoji), tuomet turi šansą tyrinėti beribius pasaulius. Tačiau tai nėra lengva.

Nors vėliau sąmoningas sapnavimas man sekėsi sunkiai, pradėjus užteko vos 3 savaičių, kad patirčiau savo pirmąjį sąmoningą sapną, naudodamas šį realybės testą:

Užspausk nosį pirštais, lyg nerdamas į ežerą, ir pamėgink lengvai įkvėpti oro. Jeigu įkvėpti negali, tuomet esi realybėje (kaip tą sąmonės būseną mes įpratę vadinti). Jeigu gali įkvėpti, tuomet tu šiuo metu sapnuoji ir greičiausiai po kelių sekundžių pakilsi į orą bei patirsi vieną nuostabiausių savo gyvenimo nuotykių.

Yra dar keli būdai pastebėti, kad sapnuoji:

  1. Jeigu pašoki į orą ir nusileidi ant žemės iš lėto, greičiausiai tu sapnuoji.
  2. Jeigu įjungiant arba išjungiant šviesos jungiklį apšvietimas nepasikeičia, greičiausiai tu sapnuoji.
  3. Jeigu pažiūri į laikrodį ir nusukus žvilgsnį į šoną laikrodis rodo kitą laiką, arba neaiškius skaičius, tuomet greičiausiai tu sapnuoji.
  4. Jeigu tau įprastoje aplinkoje matai neįprastą daiktą arba kažkas vyksta kitaip, gali būti, kad sapnuoji.

Dažnai verta padaryti kelis realybės testus, pvz., ikvėpus oro dar ir pašokti nuo žemės, nors tai ne visada būtina.

Kartą buvau svečiuose, sėdėjau kambaryje ant sofos šalia kažką rodančio televizoriaus ir ilsėjausi. Tada pastebėjau, kad mažas kilimo plotelis keistai mirga. Tai buvo sapno požymis, bet aš buvau tikras, kad nesapnuoju. Patikrinau tai užspausdamas nosį. Sėkmingai įkvėpęs pakilau nuo sofos į orą, nėriau per uždarytą langą ir išskridau tyrinėti miesto iš paukščio skrydžio, tačiau sąmoningas sapnas truko vos apie 10 sekundžių, nes pernelyg nustebau ir išblaškiau savo protą.

Norint išmokti pabusti sapne, labai svarbu įpratinti protą kuo dažniau atlikti realybės testą. Aš rekomenduoju jį atlikti kas valandą, tada gali prireikti mažiau nei 3 savaičių suvokti sapną.

O kur šios žinios mus veda?

Esu tikras, kad sąmoningas sapnavimas yra vienas iš pirmųjų žingsnių į savęs ir pasaulio pažinimą.

Sąmoningas sapnavimas išlaisvina mus iš daugybės iliuzijų ir kančių, nes leidžia pažinti protą ir jo beribę kūrybą.

Daugiau straipsnių