Virsmai
Kelionės į gamtos dimensijas

Intuicija, savirealizacija ir 3 rimtos priežastys, trukdančios žengti svarbų žingsnį, kurio daugiau jokiu būdu negalima atidėlioti

“Vienintelis tikrai vertingas dalykas yra intuicija.” 
— A. Einšteinas

Mentalinis kalėjimas, iš kurio svarbu kuo greičiau ištrūkti

Tu supranti, kad visa tai užsitęsė per ilgai... Anksčiau viduje gyvenusi dar tik subtili kančia šiandien turi per daug jėgos, todėl pradeda įvairiomis formomis reikštis išorėje... Tu vis dažniau pamatai, jog dabartinis gyvenimas geriausiu atveju yra “normalus”, tačiau neišpildytas. Tavo širdis jau kasdien pasakoja apie tavo tikrąjį potencialą ir poreikį būti kitokiu žmogumi. Tokiu žmogumi, kokiu ir atėjai tapti, būti... Bet tik tu vienas numanai, kaip tai atrodo. Ir suvoki, jog čia ne vien egoistinis poreikis realizuoti savo įgeidžius... Tai kažkas, kas harmonizuos ne tik tave, bet ir visą tavo aplinką — kitus žmones.

Tačiau laikas bėga, o niekas nesikeičia.

Tu vėl ir vėl leidi laiką mąstydamas, ieškodamas sprendimo, vis iš naujo pasverdamas galimybes, bet išeities rasti nepavyksta... Viskas per daug surišta. Tave supantys žmonės mąsto kiek kitaip, todėl dažnai neturi galimybės palaikyti ir sustiprinti tave taip, kaip norėtum. Be to, žengus šį svarbų žingsnį bus nuostolių, ir tai akivaizdu... Viskas pernelyg sudėtinga.

Ši nepasitenkinimo esama padėtimi ir aiškaus sprendimo neradimo situacija sunaudoja be galo didelę dalį energijos ir dėmesio, o tada įveda į lėtą, iš pradžių beveik nepastebimą degradaciją.

Nesvarbu, ar kalbama apie įstrigimą neįkvepiančioje profesijoje, ar baimę pradėti verslą, ar nesiryžimą nutraukti neveikiančius santykius su žmogumi, pasitikėjimas intuicija, svorio suteikimas savirealizacijai ir žinojimas, kas iš tiesų trukdo veikti — tai raktas nuo šio mentalinio kalėjimo durų.

Aukštesnioji sąmonė, kurios žmonės atsisako savo noru

Intuicija — tai aukštesnysis proto aspektas, kurio mokslas vis dar negali pilnai atskleisti. Žinoma tik tiek, kad ji yra aukščiau už racionalųjį protą, lygiai taip pat, kaip racionalusis protas yra aukščiau už instinktyvųjį protą.

Įdomu tai, kad intuityvus mąstymas, kurio galimybės tokios didelės, visuomenėje vis dar laikomas nepatikimu būdu sprendimams priimti, nors intuicija naudojosi stiprūs mokslininkai, tokie kaip Nikolas Tesla, Maksas Plankas ir Albertas Einšteinas. Mūsų visuomenė yra išauklėta garbinti racionalųjį protą ir kreipti mažiau dėmesio į tikrąsias žmogaus galimybes.

Aš ir pats jau spėjau įsitikinti, kad intuityviu žinojimu paremti sprendimai visada būna teisingi ir dėl jų netenka gailėtis ateityje, tačiau kai tik intuiciją nustelbia logika, svarstymai arba baimės, aš nuolat prisidarau bėdos... Tada tenka dirbti ir gaišti laiką, kad atitaisyčiau klaidas ir grįžčiau į tą kelią, kuriuo mane vedė aukštesnysis protas.

Norint nuodugniau išnagrinėti intuicijos temą, reikėtų bent kelių atskirų straipsnių, tačiau dabar mes turime sutelkti dėmesį į realią situaciją ir nuo jos nesislėpti. Tiesiog lavinkime savo intuiciją, naudokimės ja kasdien ir padarykime tai, ką turime padaryti.

“Loginio mąstymo būdu neįmanoma prieiti prie elementariųjų dalelių fizikos dėsnių atradimo. Tik intuicija gali padėti suprasti tvarką, kuri slypi už šio regimojo pasaulio.” — sakė A. Einšteinas.

Kaip lavinti savo intuiciją? Tai daroma lavinant vidinę tylą, mokant savo protą nurimti ir užleisti vietą aukštesniajai sąmonei. Tol, kol viduje vertiname įvykius, ieškome loginio sprendimo ir dėmesį telkiame į surinktos informacijos klodus, intuicijai pasireikšti pernelyg sunku. Tačiau nuraminus protą ir pažvelgus į problemą iš tylos pozicijos, sprendimas gali ateiti per pusę sekundės, nes visas reikiamas žinojimas jau yra mumyse.

Savirealizacija kaip aukšto prioriteto uždavinys

Savirealizacija — tai vidinio potencialo atskleidimas ir panaudojimas savo bei visuomenės gerovei. Tai ėjimas savo keliu.

Atrodo elementaru, tačiau ir šioje, ir bet kurioje kitoje situacijoje labai svarbu prigauti savo protą sakant “taip taip, žinau”, nes žinojimas nelygu išgyvenimui. Žinojimas dažnai trukdo patirti ir suvokti realybę, nes protas turi išankstines nuostatas ir nebesivargina suvokti dar kartą, todėl pasineria į iliuziją. Savirealizacija taip pat privalo išvengti visažinio proto spąstų. Geriau paklausti savęs "Kaip turėčiau gyventi?" ir iš vidinės tylos pajausti atsakymą.

Tai aukšto prioriteto uždavinys kiekvienam žmogui, nes tik eidamas savo keliu, tik tapęs tikruoju savimi, žmogus gali jaustis geriau, gyventi lengviau, patirti daugiau džiaugsmo ir būti kur kas naudingesnis kitiems. Argi ne tokius mus ir sukūrė Gamta? Argi ne to mes norime iš savęs ir kitų?

Leisk sau ir kitiems būti, džiaugtis, svajoti, eiti, bendrauti, veikti, augti. Nestabdyk, neribok. Ir jokiu būdu nevadink piktai to egoizmu, nes tai į vidinį džiaugsmą nukreipti veiksmai, tai Sielos maistas. Taip, tai egoizmas, bet jis yra būtinoji gyvybės egzistavimo sąlyga. Kol nenukreiptas į kitus žmones, egoizmas yra būtinas ir gražus.

Leidus sau laisvai kvėpuoti įvyks aktyvacija — į meditaciją panaši, bet kitokia būsena, kai energija teka labai aktyviai ir lengvai, plėsdama sąmonę ir įvesdama žmogų į būvį, vadinamą gyvenimu. Tada įvyks derėjimas su Gamta ir reikiamos pamokos ateis reikiamu metu. Tai ir bus grįžimas į save — savirealizacija.

3 pokyčius stabdančios priežastys, kurias būtina pamatyti ir įveikti

Grįžkime prie problemos. Ištrūkti iš sudėtingų situacijų trukdo štai kas:

1. Stiprus prisirišimas prie to, kas teikia malonumą, džiaugsmą arba ramybę. Mes labai lengvai sureikšminame ir emociškai prisirišame prie dalykų, kurie yra aiškus malonumo šaltinis. Tačiau jie ir yra didžiausia kliūtis darant pokyčius. Svarbu suprasti, kad išsilaisvinti neįmanoma tol, kol saugi nelaisvė atrodo geriau už galbūt skausmingą laisvę. Ir nors laisvė iš tiesų reiškia ne nemalonumus, o didelę atsakomybę, pirmas žingsnis laisvės link yra prisirišimų nutraukimas.

Įstrigimai nemaloniose ir kankinančiose situacijose juk ir įvyksta vien todėl, kad nesinori nieko paaukoti. Bet kitos išeities nėra. Būtina kažko atsisakyti. Ką nors paaukoti tiesiog būtina, nes kitaip ištrūkti nepavyks.

Tačiau atsisakymas yra be galo vertingas veiksmas. Išmokti atsisakyti to, kas brangu ir reikšminga — tai įveikti vieną svarbiausių materialios egzistencijos uždavinių. Kai sugebi atsisakyti daiktų, įvykių, pinigų šaltinių ir žmonių, kurie tau teikė patogumą, malonumą ir saugumą, bet nederėjo su tavo Siela, tu tampi laisvu žmogumi.

2. Negalvojimas apie pokyčių nedarymo pasekmes. Nors geriau vengti minčių, kurios kelia negatyvias emocijas, vienkartinis pagalvojimas apie pokyčių nedarymo pasekmes yra išimtis. Labai svarbu pradėti suvokti, kaip atrodys tavo gyvenimas po 5 ar 10 metų, jeigu liksi tame pačiame kelyje, kuriame esi dabar, jausdamas savo potencialo neišpildymą ir džiaugsmo trūkumą.

Štai kodėl labai svarbu pasiimti savo užrašų sąsiuvinį arba kompiuterį ir raštu atsakyti sau į klausimą “Kaip atrodys mano gyvenimas ir kaip aš jausiuosi po 10 metų, jeigu ir toliau gyvensiu taip, kaip dabar?”. Geriau nedelsti ir atsakyti sau į šį klausimą dar šiandien (tačiau vengti apie tai galvoti dažnai, nes į savo gyvenimą traukiame tai, apie ką daug galvojame, įskaitant ir nenorimus dalykus), nes pasekmių nesuvokimas užkerta kelią esminiam pokyčiui.

3. Nepasitikėjimas savo intuicija. Yra kategorija situacijų, kuriose protas viską tik suvelia ir įveda žmogų į uždarą ratą. Net tada, kai jam atrodo, kad pavyko rasti teisingą atsakymą, tas sprendimas būna labai kontekstinis, todėl laikinas. Išmokime atpalaiduoti savo protą ir naudokimės intuityviu žinojimu. Kiekvienas jį turime.

Racionalus protas geba rasti atsakymą tik ilgą laiką apdorodamas didelius informacijos kiekius, bet tai jam ne visada pavyksta. Negana to, visos reikiamos informacijos mes tiesiog negalime gauti, todėl esame pasmerkti klaidžioti. Įeikime į atsipalaidavimą ir pajauskime, ką turime daryti. O tada pasitikėkime savimi.

Dabar yra laikas, kai žmonės masiškai bunda. Žemėje vyksta svarbūs pokyčiai, pradedant technologiniu progresu ir baigiant Saulės sistemos įėjimu į naują Paukščių Tako galaktikos sritį — Vandenio erą. Šiuo metu mes visi išgyvename silpnesnį ar stipresnį sąmonės kilimą, todėl labai daug žmonių ima matyti, kad atėjo laikas keistis, augti ir tobulėti. Dabar tinkamas laikas, o mes turime puikias sąlygas.

Veikime drąsiai, nebijokime klysti ir palaikykime vieni kitus. Mums tikrai pavyks.

Daugiau straipsnių