Virsmai
Kelionės į gamtos dimensijas

Išmokti reiškia pasikeisti

Knygos yra vienas įdomiausių žmonijos išradimų, nors reikia pripažinti, kad dažnai sunku suvokti patį šio išradimo mastą ir poveikį mūsų rūšies evoliucijai.

Pamenu, kad knygos mane domino dar tada, kai nemokėjau skaityti. Tai buvo mokslo knygos, pasakojančios apie žvaigždes ir planetas, apie augalus ir gyvūnus, apie žmogiškąją misteriją. Grožinė literatūra niekada manęs per daug nedomino, ir netgi dabar beveik neskaitau grožinių knygų, nes knygos man visada buvo tik įrankis įgyti žinių ir patobulėti norimoje srityje.

Štai kodėl dalykinė literatūra mane įkvėpė jau nuo vaikystės, o mano knygų lentynos dar dabar saugo beveik išskirtinai biologijos, kompiuterių mokslo, psichologijos, meno ir įvairių verslo sričių knygas.

Nepaisant to, šiandien mane labiau domina ne knygos, o pats mokymasis.

Įdomu tai, kad mokymasis susijęs su knygomis, tačiau idėja, dėl kurios po ilgo, apie 14 km pasivaikščiojimo pradėjau rašyti šiame šviesiame kambarėlyje San Franciske yra ta, jog knygos nėra taip paprastai ir tiesiogiai susiję su mokymusi, kaip man buvo įprasta galvoti anksčiau.

Knygos nemoko. Jos tik suteikia informacijos ir pasiūlo naujus vaizdinius, naujus modelius, kurie sudaryti vien tik iš mūsų jau turimų senų vaizdinių ir senų modelių, kadangi prote veikianti informacijos interpretavimo mašina dalykus suvokia remdamasi turima asociatyviąja atmintimi. Informacija nesuteikia žinojimo, tačiau informacija gali suteikti idėjų, ką reikia atlikti, norint įgyti žinojimą.

Ir vis dėlto — kaip įgyti patį žinojimą?

Šiandien žinau tik tiek, kad išmokti reiškia pasikeisti.

Man tai svarbus suvokimas, nes jis atėjo per kūną, per patyrimą, ne per išorinę informaciją.

Mokymasis yra sudėtingas ir atsakingas procesas, kurio metu mes tampame nebe tuo, kuo buvome anksčiau. Išmokti reiškia tapti kažkuo kitu. Ne tik protiškai, bet ir fiziškai kitu. Galbūt į “blogąją” pusę, apsunkinant savo padėtį, o galbūt į “gerąją”, gaunant tam tikros naudos, naudingos elgsenos.

Išmokti reiškia įgyti žinias, o žinios koduojamos ir neuronų tinkluose, ir viso kūno ląstelių atmintyje. Tačiau ne informacijoje, kurią gauname skaitydami. Norint išmokti reikia padaryti daugiau, daug daugiau… Dažnai tam būtina įvesti save į naujas situacijas, į naujas struktūras, kad tos situacijos ir tos struktūros mus transformuotų, aktyvuotų reikalingus pokyčius.

Išmokti — tai elgtis naujai tose pačiose situacijose.

Knygos gali mums suteikti naujų minčių ir naujų idėjų, kurios labai dažnai palengvina kelią į žinojimą. Nuostabu matyti, prie kokių galingų resursų kiekvienas iš mūsų turime priėjimą. Klausimas tik toks, ar jais pasinaudosime.

Daugiau straipsnių