Taikos medis

Autoriai

Taikos medis yra naujas generatyvinės muzikos kūrinys, emociškai ir dvasiškai atsiliepiantis į paskutiniu metu pasaulyje vykstančius neramumus. Tiek gamtoje, tiek žmonių gyvenamose teritorijose, tiek visuomenių gyvenime, tiek asmeninėse, vidinėse erdvėse.

Tai ilgas ir ramus meditacinis muzikos kūrinys, susidedantis iš 14 ciklų po 108 sekundes. Iš viso 25 minutės ir 12 sekundžių.

Čia parodoma sąsaja tarp taikos ir meditacijos, o taip pat tarp senovinės kosmologijos ir žmonijos istorijos. Skaičiai 108 ir jo atsikartojimai (tokie kaip 108 x 4 = 432) randami senojoje mitologijoje ir senąjame moksle. Turbūt ne paslaptis, kad hinduistiniai meditacijų su mantra karoliai visada turi 108 rutuliukus. Taikos medžio vizualizaciją piešia 432 šviesos gijos, simbolizuojančios aktyvius, sąmoningus žmones, kuriems rūpi taika ir progresas.

Ką reiškia pasakymas "taikos medis"? Man jis turi labai daug reikšmių.

Kas yra taika? Tai vidinė ir išorinė būsena, tam tikras santykis tarp dviejų ar daugiau šalių. Gali būti taika arba jos nebūti tarp skirtingų vidinių sąmonės sluoksnių, pvz. nemažai žmonių turi ryškų konfliktą tarp racionalaus proto ir intuityvaus mąstymo. Pažįstu žmonių, kurių stipresnis racionalus mąstymas nuolat nutildo intuiciją, o taip pat žmonių, kurie remiasi tik intuicija ir engia racionalųjį protą. Manau, kad abiem atvejais tai klaidų ir prarastų galimybių kelias.

Būna įvairių taikos rūšių. Pagrindinės: pozityvioji ir negatyvioji taikos. Negatyvioji taika būna tada, kai griežtomis priemonėmis suvaržomi konfliktai, tada taika būna tarsi priverstinė, dirbtina, tam tikra prasme nestabili. Pozityvioji taika – kai iš anksto imamasi veiksmų šviesti žmones ir auginti sąmoningumą. Bet tai irgi nieko negarantuoja.

Taika mums svarbi. Kai jos nėra, kartos keičia kartas ir mena vergovę, trėmimus, turto atėmimą, artimiausių žmonių mirtis. Bet žmonių pasaulis sudėtingas ir išlaikyti taiką reiškia daugybei žmonių pašvęsti savo gyvenimus ir atlikti milžiniškus darbus: užsiimant švietimu, diplomatija, demokratijos saugojimu, nesibaigiančiomis sudėtingomis derybomis ir nepatogiais susitarimais.

Taika gali būti suvokiama fraktališkai. Priminsiu, kad fraktalas yra gamtoje nuolat aptinkamas matematinis modelis, kai tarp skirtingų lygmenų matomas pasikartojimas, pvz. žaibuose, kalnuose, medžiuose, plunksnose, snaigėse ir t.t. Jeigu taika fraktališka, ji prasideda giliai tavyje ir manyje, o tada reiškiasi ir vis aukštesniuose lygmenyse: tarp organizmo ir proto, tarp atskirų žmonių, žmogaus su bendruomene arba organizacija, tarp organizacijų, tarp organizacijos ir miesto, organizacijos ir valstybės, tarp valstybių, valstybės ir valstybių sąjungos, tarp sąjungų ir t.t.

Kai asmeninėje, vidinėje valstybėje (kūne, prote, dvasioje) nėra taikos, konfliktas neišvengiamai keliaus į kitus lygmenis. Tam į muzikos kūrinį ir vizualizaciją patenka simboliai ir užuominos apie meditacijos praktikas, kokios jos bebūtų. Kaip viduje, taip ir išorėje. Kaip išorėje, taip ir viduje. Kaip danguje, taip ir ant žemės.

Taikos medis, nes medis sudėtingas. Jis ne tik fraktališkas, jis biologinis, gyvas. Ir taip pat dvasinis. Medis tam tikra prasme šventas, nes jis galingas, bet taikus, dovanojantis prieglobstį daugybei gyvūnų rūšių, o vėliau daugybę metų maitinantis juos savo kūnu. Tačiau santykyje tarp žmogaus ir medžio šventumo nebeliko. Liko pardavėjas, prekė ir pirkėjas. Nebėra taikos santykyje tarp žmogaus ir medžio, nebėra taikos ir tarp žmonių, ir tarp žmonių kuriamų struktūrų. "Mes vienas kitam pavirtome daiktu" dainavo Andrius Mamontovas (Foje) dainoje "Mes visi" (1990 m.), su kuria užaugau. Mes vienas kitam pavirtome preke.

Taika nėra paprastas pasiekimas. Kaip šakojasi ir galimybių ieško senosios storos šakos, taip ieško ir jaunosios. Taikus mąstymas paveldimas ir priklausomas nuo gyvenimo būdo, nes tėvai ir protėviai turėjo tam tikrą taikos ir konflikto santykį visuose gyvenimo lygmenyse. Mes paveldime ne tik genus, bet ir kultūrą.

O gal mes turime tapti tais protėviais, tik sąmoningai prisiimti atsakomybę už viską, kas dar tik bus. Mokytis gyventi taikiai savo širdyse, savo šeimose, bendruomenėse, miestuose. Paleisti genocido, tremčių šešėlį, žiūrėti į priekį taikiai, progresyviai, drąsiai. Siekti augimo ir tvarumo. Jungtis, bendradarbiauti, ieškoti susitarimų. Atleisti klaidas, derėtis iš naujo. Pasiekime asmeninę ir kolektyvinę brandą lyg sena liepa, lyg senas ąžuolas. Neišnykime kartu su senais, gyvais, išmintingais, gydančiais miškais. Atkurkime juos. Auginkime taiką savyje ir aplink.

Albumą/singlą "Taikos medis" galima nemokamai parsisiųsti iš Bandcamp svetainės:

https://virsmai.bandcamp.com/album/taikos-medis

O klausyti ir žiūrėti vizualizacijas Youtube kanale:

https://www.youtube.com/watch?v=z5I9EGFaOKw